Ψηλά

Στόχευε ψηλά,

πέρα από τα σύννεφα

όρια δεν έχει ο ουρανός,

μονάχα φως

και αιθέριο γαλάζιο. 

(Περιοδικό Ser-Free, #51, City zoom)