Τόποι, Νεκροί

Τόποι που νέκρωσαν,

άνθρωποι που πέρασαν και 'φύγαν,

πόλεις και ζωές

που λησμονήθηκαν στο πέρασμα της ιστορίας,

ο τόπος και ο χρόνος

έννοιες τόσο διφορούμενες.

 

Περιοδικό Ser-Free, #50, Νοέμβριος 2018