Κίνηση, αδιάκοπη

Κι η ρόδα δε σταματά να γυρίζει,

πώς περνάει ο χρόνος μας,

με τι χρώματα,

τι μουσικές,

με τι ταχύτητα.  

(City zoom, Περιοδικο Ser-Free τ.55, Δεκέμβριος 2019)