Έρως

Έρως ή ερώτημα

ή μήπως έρως

ερώτημα αναπάντητο;