Χάσμα

Το ρήγμα της κοινωνίας

και το φεγγάρι

που δε νοιάζεται

για τις διακρίσεις

και τις διαφορές

και τις άλλες μικρότητες των ανθρώπων.  

 

(City zoom, Ser-Free #23)